.sda

Volleybalvereniging Swift'64

Kleding Sponsor Swift'64

Rivierduin G38 Advies

Rivierduin G38 Advies is een klein gespecialiseerd adviesbureau in (particulier) natuurbeheer, melkveehouderij en communicatie. Belangrijke opdrachtgevers zijn het Rijk, Provinciale overheden en Agrarische natuurverenigingen. Natuurcompensatie, professionalisering van het Agrarisch natuurbeheer en inrichting van nieuwe natuurgebieden zijn kernwerkzaamheden voor het bedrijf. Iedereen van Rivierduin Advies heeft een agrarische achtergrond: unique selling point van het bureau is het op gang houden en verbeteren van de communicatie tussen boeren, overheden en natuurbeschermers.